Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар | Эрчим хүчний яам

Үйл ажиллагааны стратеги зорилт: 1. эрчим хүчний салбарын санхүү, эдийн засгийн чадавхыг дээшлүүлэх, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалт, концесс, төсөл, хөтөлбөрийн үр ашгийг дээшлүүлэхэд бүх талын дэмжлэг үзүүлэх ...

Хөрөнгө оруулалтын бодлого

"Трютлайз"-ийн хөрөнгө оруулалтын бодлого, үйл ажиллагаа нь компанийн алсын хараа зорилго зорилтод нийцсэн, компаниуд бизнестээ бодит өсөлт авчрахад дэмжлэг үзүүэлх замаар нийгэм эдийн засгийн үр ашиг бий болгох ...

Бизнесийн хөрөнгө оруулалт - SlideShare

Хөрөнгө оруулалтын өгөөж ба эрсдэлийн тооцоолол, үнэлгээ 6. Санхүүгийн зах зээлийн арилжааны шинжилгээ ба арилжааны сэтгэл зүй: шийдвэр гаргалт 7. Үнэт цаасны зах зээлийн арилжаа 8.

Үндэсний Хөгжлийн Газар

Бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс. Утас: (976 - 51) 261568. 2. "Улсын хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн чадавх бэхжүүлэх". Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт туссан төслүүд ...

Хөрөнгө оруулалт гэж юу вэ? | netcapital

Хөрөнгө оруулалт гэдэг нь энгийн үгээр таны мөнгө хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа тодорхой хэмжээгээр өсч үнэ цэнээ алдахгүй байх зарцуулалтыг хэлнэ. Хөрөнгө оруулалтын олон жишээ байж болно.

ГТСМТТ - itc.gov.mn

Хөрөнгө оруулагчийн цахим. бүртгэлийн систем. invest-assist.gov.mn. Хөрөнгө оруулагчийн цахим бүртгэлийн систем нь гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулагч, гишүүн, удирдах ...

Хөрөнгө оруулалтын багцын удирдлага

Бизнесийн хөрөнгө оруулалт 4. Хөрөнгө оруулалтын багцын удирдлага: онол ба практик 5. Хөрөнгө оруулалтын өгөөж ба эрсдэлийн тооцоолол, үнэлгээ 6. Санхүүгийн зах зээлийн арилжааны шинжилгээ ...

Хөрөнгө оруулалтын өгөөж ба эрсдэл

Хөрөнгө оруулалтын эрсдэл нь ямар нэгэн тааламжгүй үйл явдал тохиолдох эсвэл хамгийн бага өгөөжтэй байх боломж юм. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн тааламжгүй үйл явдал тохиох буюу алдагдал ...

E-Invest - Цахим үйлчилгээний систем

Үйлчилгээний танилцуулга Хөрөнгө оруулагчийн цахим бүртгэлийн систем нь гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулагч, гишүүн, удирдах бүрэлдэхүүний 3 хүртэлх төлөөлөгчийг хөрөнгө оруулалтын ...

Хөрөнгө оруулалт - Санхүүгийн боловсрол

Хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа. Хөрөнгө оруулалтын сангийн менежер хөрөнгө оруулагчдын мөнгөөр нэгдсэн мөнгөн сан бүрдүүлж, түүгээр бүх хөрөнгө оруулагчдын нэрийн өмнөөс хувьцаа болон өөр хөрөнгө ...

Хөрөнгө оруулалтын төслийн шинжилгээ: удирдамж

Хөрөнгө оруулалтын төслийн шинжилгээ: удирдамж түр үнэгүй сангийн тодорхой (маш том) хэмжээгээр байдаг хэн нэгэн нь тэднийг зүгээр л аажмаар инфляцийн үйл ажиллагааны эцэж "Lady" зориуд сулруулах, хол талд хэвтэж байгаасай хэмээн хүсдэг, ашигтай бизнест хөрөнгө оруулалт хийсэн байсан, тиймийн тул, байнга нэмэгдэж байна.

Хөрөнгө оруулалт - Master Group

Хөрөнгө оруулалтын түүх. Мастер Групп нь 2015-2020 онуудад хаалттай хүрээнд 7 удаагийн 29,5 тэрбум төгрөгийн бондыг Голомт капитал, Тэнгэр капитал, Монголын санхүүгийн бирж, Апекс капитал зэрэг Монголын тэргүүлэгч ...

Хөрөнгө оруулалт гэж юу вэ? - Ард Академи

Хөрөнгө оруулалт гэдэг нь товчхондоо хувь хүн эсвэл байгууллагын зүгээс ирээдүйд ашиг орлого олно гэсэн хүлээлт дээр үндэслэн худалдаж авсан хөрөнгө юм. Хувьцаа, үл хөдлөхийн аль аль нь хөрөнгө оруулалтын нэг ...