Гүйцэтгэлийн зураглал, барилгын талбайн дэвсгэр зураг

1.Үндэслэлийн цэг төлөвлөх, түүнийг байгуулах, хамгаалах, барих, ашиглах үе шатанд түүнийг ашиглах, байрлал, өндөрт шалгалтын хэмжилт хийх, 2.Тэнхлэгийг газарт шилжүүлэх хэмжилт хийх, шугам байгууламжийн хувьд дагуу, хөндлөн огтлол, эргэлтийн элементүүдийг газар дээр нь хэмжилт хийж тэмдэгжүүлэх, шалгах, зөвшөөрөгдөх алдааны хэмжээ,

-138 АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийхийг уул уурхайн олборлолтын йл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллага болон газрын хэвлийн нөхөн сэргээлтийн эрх б хий

Document Actions - IW:LEARN

5.1 Байгаль орчныг хамгаалахтай холбогдсон хууль тогтоомж. ОХУ ба Монгол Улс нь хил хоорондын хамтын ажиллагааны байгаль хамгааллын салбарт олон улсын болон Засгийн газрын хооронд ...

Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын …

Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-ын хязгаарлалтын бүсэд газар ашиглах зөвшөөрөл авсан боловч үйл ажиллагаа явуулаагүй, газрын төлбөр төлөөгүй, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийлгээгүй, газар ашиглах гэрээ ...

Говийн их дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргааг …

Монгол оронд тахь нутагшуулсан гол бүс нутаг бол Говь-Алтай аймгийн Бугат сумын Тахийн тал. Энэ бүс нутаг нь говийн и дархан цаазат газар бөгөөд БОАЖЯ-наас хамгаалалтын захиргаанд зарим өөрчлөлт оруулжээ.

Төмөр замын стандартууд

Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын шинэ болон өөрчлөн тоноглосон ачааны вагон. 6-р хэсэг: Олон талын зориулалттай болон томьёолсон ачааны вагон. үзэх. 110. mns gost r 52330:2015. 4 x. Үл эвдэх шалгалт.

Нийслэлийн Байгаль орчны газар

Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх усны сан бүхий газрын онцгой хамгаалалтын бүсэд 3.852, энгийн хамгаалалтын бүсэд 18.381, эрүүл ахуйн хориглолтын бүсэд 3.629, нийт 25.862 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага ...

"Иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт …

Цагдаа, дотоодын цэргийн сургалтын нэгдсэн төв нь "Иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг эзэмших, ашиглах, хадгалах аюулгүй ажиллагааны сургалт"-ыг батлагдсан хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу 2 ...

Усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс гэж юу вэ

Схем 1. Гол мөрөн, горхи, булаг, шандны хувьд тогтоох онцгой /улаан/, энгийн /ногоон/ хамгаалалтын бүсийн зай Энгийн хамгаалалтын бүс: Усны сан бүхий газрын эргээс 200 метрээс доошгүй зайд; Схем 2. Нуур, урсацын тохируулгатай усан сангийн эргийн хувьд тогтоох онцгой /улаан/, энгийн /ногоон/ хамгаалалтын бүсийн зай

Шинэ байгаль хамгаалагчдыг чадавхижуулах сургалт хийлээ

Оролцогчдод Хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтнүүд болон Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (wwf)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын мэргэжилтүүд олон сэдвээр сургалт, мэдээлэл хийлээ. Үүнд, байгаль хамгаалагч гэж хэн бэ ...