р сарын 18-

Санал болгож буй (батлагдаагүй) төслийн талаарх мэдээлэл нь урьдчилсан бөгөөд тойм шинж чанартай. АХБ нь энэхүү Төслийн Мэдээллийн Тайлан (ТМТ)–г хэрэглэгчдэд гагцхүү мэдээллийн

Төслийн тайлан - ADB

Төслийн тайлан 3.Төслийн тайлан - 2017 он Төслийн тухай Хамтын ажиллагаа Төслийн үйл ажиллагаа Төлөөлөн удирдах зөвлөл Мэдээ мэдээлэл Салбарууд ...

ТЕХНИКИЙН БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ ...

28.2.6.мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, мэргэжлийн сургалтын асуудлаар шаардлагатай мэдээ тайлан, тооцоо судалгааг төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллага, албан тушаалтнаас үнэ төлбөргүй ...

Техникийн сода

Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 2018, 2017 оны аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайланг ирүүлнэ. ... Техникийн тодорхойлолтын хураангу1 сода.pdf Техникийн тодорхойлолтын ...

2020 оны жилийн ажлын тайлан

ШИНЖЭЭЧИЙН АНКЕТ ТАТАХ. АХИЦ ДЭВШЛИЙН ТАЙЛАН БИЧИХ ЗӨВЛӨМЖ. Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн 2020 оны тайлангаас. 2020 оны жилийн ажлын тайлан. БОЛОВСРОЛЫН МАГАДЛАН ...

"Тогтвортой амьжиргаа төслийн тайлан

4 1.3 ОНХС-ийн багц гарын авлагын 1, 2 дугаар бүлгийн сургалтыг зохион байгуулав 1-р үе шат: "Туршилтын сургалт" Хэзээ: 2019.03.22-23 Оролцогчид: Аймаг дахь чадавх бэхжүүлэх багийн гишүүд, орон нутаг дахь төслийн

E-Balance | Цахим санхүүгийн тайлан

Маягтын загварууд. Санхүүгийн тайлан тодруулгын маягтууд. Банк бус санхүүгийн байгууллага. Төрийн бус байгууллага. Мэргэжлийн үнэт цаасны байгууллага. Банкны санхүүгийн тайлан. Даатгалын ...

ТӨСЛИЙН ТАЙЛАН - JICA

Төслийн Тайлан 1-2 Дээрх нөхцөл байдлын улмаас Монгол улсын Засгийн газар Япон улсын Засгийн газраас гүүрийн засвар …