Хүснэгтийн формат - e-surgalt.com

Хүснэгтийн формат. Excel 2007 -гийн файлын форматыг Themes (шаблон) ашиглан хийж болдог. Themes (шаблон) гэдэг нь ажлын хүснэгтэд байрлах хүснэгт, диаграм, нүднүүд гэх мэт элементүүдийг нэгдсэн ...

Нэгдсэн хүснэгтийг бүлэглэх

Хүснэгтийн нүдэнд оруулж байгаа өгөгдөл нь тодорхой нөхцлийг хангаж байвал тухайн нүдэн дэх(өнгөө өөрчлөх, үсгийн хэлбэр нь өөрчлөгдөх г.м) өгөгдлийн формат автоматаар өөрчлөгдөж байхаар ...

U.cs101 алгоритм программчлал-9 - SlideShare

Олон хэмжээст хүснэгт Нэг ижил төрлийн элементүүдийн дарааллыг (а1,…,аi,…,an) нэг хэмжээст хүснэгт болгон санах ойд дүрсэлж боловсруулдаг. Нэг хэмжээст хүснэгтийн элемент нь нэг индексээр бүрэн тодорхойлогдох тул а [i] хэлбэртэй бичнэ. Тодорхой тооны мөр, баганатай хүснэгтийг математикт матриц гэдэг билээ.

лекц №1 - SlideShare

Плюрализмын өргөн дэлгэрсэн философи хэлбэр нь дуализм ("хоёрдмол" гэсэн утга бүхий латин үгнээс гаралтай нэр) мөн. Энэ бол ертөнцийг хоёр …

Ярилцлагын арга by Kelly M - Prezi

Ярилцлагын аргыг судалгаанд ашиглах нь Ярилцлага зохион байгуулах үе шат 1.Ярилцлагын арга гэж юу вэ? Дүгнэлт ярилцах үе шат үр дүнг цэгцлэх үе шат Төлвлөх үе шат удиртгал бие халаалт ярилцлагын үндсэн хэсэг төгсгөл ...