MN-About LIC - STEMWerkz

Бидэнтэй холбогдоно уу Байгалийн Ухааны Багш, та сайн байна уу! Таны бодлоор… Байгалийн ухааны хичээлүүдэд практик судалгаа дутагдаад байна уу? Багш нар практик үйл ажиллагаа явуулахын тулд тоног төхөөрөмж ...

Powtoon - Ажилтны хандлага ур чадварын тест

Professional Profile 2 Ажилтны хандлага, ур чадварыг тодорхойлох тест Ажилтны горилогчийн нуугдмал авьяасыг илрүүлнэАжилтны хандлага ур чадварын тестАжил горилогч болон ажилтныхаа онцлог шинжийг үнэлж дүгнэх нь тухайн ...