ЗӨВЛӨМЖ

чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ чанар аюулгүй байдлыг хангаж үйл ажиллагааныхаа үр дагаврыг өөрөө хариуцах, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах

Ариун цэврийн өрөөгөөр үнэгүй үйлчлүүлэх ... - News.MN

Ариун цэврийн өрөөгөөр үйлчлүүлэхэд 200 төгрөгийн төлбөр төлдгийг хүн бүр мэднэ. Харин 00-ын урд мөнгө хурааж суух цэвэрлэгчид "Мэдээж ариун цэврийн өрөө гэдэг бол хамгийн цэвэр дээд зэргийн ариутгал хийж байх ёстой ...

ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ …

Гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах замаар хөрсний бохирдлыг бууруулах төслийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит

УМЭАЦ-ийн төв лаборатори

байгаа газар. 2.1. Үйлдвэрийн газрын оноосон нэр нь "Улсын Мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лаборатори" улсын төсөвт үйлдвэрийн газар, товчилсон нэр нь "УМЭАЦТЛ" ТӨҮГ байна. 2.2. Үйлдвэрийн ...

УМЭАЦ-ийн төв лаборатори

Тав. Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лабораторийн бүрэн эрх. 5.1. Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лаборатори дараахь бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. 5.1.1. Сүлжээ лабораторийн хэмжээнд ...

ЗОРИЛГО 6. БАТАЛГААТ УНДНЫ УС АРИУН ЦЭВРИЙН ...

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам Зорилт 6.а 2030 он гэхэд ус, ариун цэврийн байгууламжтай холбоотой үйл ажиллагаа, хөтөлбөр, түүний дотор ус хураах, цэвэршүүлэх, усны үр ашиг, бохир ...

Ариун цэврийн өрөө: Анхаарах зүйлс

Sky Garden хотхон ариун цэврийн өрөөндөө дээрх стандартыг хэрхэн мөрдсөн талаар танилцуулъя. 1. Хүүхдийн, Зочны, Мастер гэх 3 төрлөөр ариун цэврийн өрөөгөө шийдсэн. 2. Ариун цэврийн өрөө бүрд ...

Ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуй | UNICEF Монгол

Хүүхдийн эсэн мэнд үлдэлтэнд ундны цэвэр ус, наад захын шаардлага хангасан ариун цэврийн байгууламж, эрүүл ахуйн сайн практик арга ажиллагаа чухал Ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуй Хүүхдийн эсэн мэнд үлдэлтэнд ундны цэвэр ...

Ариун цэврийн байгууламж

Ариун цэврийн байгууламж Усны чанар Усны үр ашигтай хэрэглээ Усны нөөцийн менежмент Экосистем 6.А Олон улсын хамтын ажиллагаа болон чадавхижуулалт

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

18.1.2. байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэнээс явуулж байгаа үйл ажиллагаа нь ариун цэврийн байдалд сөрөг нөлөөлж байвал энэ талаар холбогдох этгээдэд шаардлага тавих, эрх бүхий байгууллагад яаралтай мэдэгдэх;