Мэдээллийн систем

Мэдээллийн систем нь байгууллага, бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих, автоматжуулах, удирдлагыг шийдвэр гаргалтанд шаардлагатай мэдээллээр цаг тухайд хангах, мэдээлэл боловсруулалтыг ...

мэдээллийн систем - SlideShare

мэдээллийн систем 1. Мэдээллийн систем
2. Систем гэж юу вэ?
Систем гэдэг үгийг тайлбар толь бичгээс харвал иж бүрдэл, бүтэц, арга гэх мэт олон утгатай байна.
Нийтлэг зорилгын төлөө зохион байгуулсан элементүүд ...

иргэний гэрээлэгчЛеон

· Иргэний шилжилт хөдөлгөөний /9 төрөл/ бүртгэлийг цахимаар бүртгэх үйлчилгээг 2022 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэн төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн систем E-mongoila-д нэвтрүүллээ.

мэдээллийн системийн үндэс - SlideShare

Мэдээллийн системийн төрлийн жишээ • Үйлдвэрлэлийн мэдээллийн систем Хэрэглэгчийн шаардлагад нийцсэн үйлдвэрлэлийн систем Жишээ нь: Хэрэглэгч нүдний шил худалдаж авахдаа өөрөө ...

мэдээллийн системийн үндэс - SlideShare

Мэдээллийн систем гэж юу вэ? Өөрөөр хэлвэл: Үйлдвэр байгууллагын ажиллагааг хэвийн явуулахын тулд системийг бүтээдэг. Үүнийг ажлын систем гэнэ. Ажлын систем нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ба худалдах систем, хүмүүсийг зохион байгуулах систем, мэдээллийн систем гэх мэт олон системээс тогтоно. 10. Мэдээллийн …

Мэдээллийн систем ба Багц мэдээлэл by Hulan Kiritanic

1. Мэдээллийн системээр боловсруулагдан гарах хэрэгцээт мэдээллийг тодорхойлно. 2. Тэдгээрийг багц мэдээлэл болгон ангилна. 3. Мэдээлэл тус бүрийн иж бүрдэлд орох мэдээлэл, агуулга, төрөл, уялдаа холбоог тодорхойлно. 4. Мэдээлэл тус бүрийн дүрслэгдэх хэлбэрийг сонгоно. 5. Мэдээлэл тус бүрийн дарааллыг тодорхойлно. 6.

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем

Хамтрагч Байгууллага. Хаяг: Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн байр, Хуульчдын гудамж 1, Бага тойруу, 4 дүгээр хороо, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот – 15160. Цаг: 8 ...

Мэдээллийн систем - greensoft.mn

Бүртгэлийн болон удирдлагын мэдээллийн систем зохиох, ... Мэдээлэл технологийн мэргэжил нь манай улсад төдийгүй дэлхийд ч маш эрэлттэй байгаа мэргэжлүүдийн нэг бөгөөд олон залуучуудыг энэ ...

Мэдээллийн системийн төрлүүд - BOLOD.MN

Удирдлагын мэдээллийн систем нь бүртгэл Соловсруулалтын үйл ажиллагаанаас гадна шийдвэр гаргалт, шийдвэрийн шинжилгээ зэрэг байгууллагын өргөн хүрээний үйл ажиллагааг дэмждэг. Уг системийн хэрэглэгчид мэдээлэлд хандахын тулд нэгдсэн өгөгдлийн санг хамтран ашигладаг. Ш Шийдвэр гаргалтыг дэмжих систем

Lecture 1 - SlideShare

мэдээллийн систем энэ системийн зорилго нь дараах хэд хэдэн зорилтуудаар хэрэгждэг: үр ашигтай байдал- өдөр тутмын ажил гүйлгээг бүртгэж, пүүсийн үйл ажиллагааг бизнесийн бодлого, стратеги, үйл ажиллагаанд шаардлагатай функцээр хангах, нийцэмж зохицох байдал- удирдлагын шийдвэр гаргахад туслах мэдээлэл …