Хамтын ажиллагааны шинэ хэлбэр

Хамтын ажиллагааны шинэ хэлбэр. 2010 оны 9-р сар 20, Даваа гариг. Шинэ бүтээл, оновчтой санаачлагыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, инновацийн бизнес эрхлэгчид болон технологи дамжуулалтыг ...

Бизнесийн хамтын ажиллагаа гэж юу вэ? - Боссклуб

Харилцаа, хамтын ажиллагааны үйл явц нь дараах байдлаар зохицуулагддаг. Үүнд: 1. Харилцааны үйл явцын төлөвлөлт – Сонирхлын бүлгүүдийн мэдээлэл харилцааны үйл явцын хэрэгцээг тодорхойлох 2. Мэдээллийн түгээлт – цаг үед нь тохируулан сонирхлын бүлгүүдийг хэрэгцээтэй мэдээллээр хангах 3. Гүйцэтгэлийн …

ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ » Vipzuuch.mn - Вип зууч

Хамтын үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэхтэй холбоотой гарах зардлыг талууд тухай бүр харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ. 3.4. Хамтын ажиллагаанд зориулан хуримтлуулсан хөрөнгө мөнгийг зөвхөн хамтын ажиллагааны зорилгод нийцүүлэн зарцуулна. 4. Хариуцлага 4.1. Хамтын үйл ажиллагааны үр дүн, алдагдал хохирол, бусад этгээдийн …